Sociální Hypotéka

Sociální Hypotéka
Sociální Hypotéka

Video: Sociální Hypotéka

Video: Sociální Hypotéka
Video: 1. díl - DŮCHODY - Co je to sociální pojištění? 2023, Prosinec
Anonim

V současné době existuje ruská hypotéka, která je nepřístupná široké populaci a nemůže vyřešit problém s bydlením. V tomto ohledu již začaly hovořit o tom, že existuje rozdíl mezi hypotékami a hypotékami, že by měly být vytvořeny komerční hypotéky pro „bohatou“menšinu a že pro „chudou“většinu by měl být nějaký druh „sociální hypotéky“promyšlen. Jsou takové rozhovory legitimní a může se hypotéka lišit pro různé kategorie populace?

Image
Image

Je zcela zřejmé, že v zemi s tak výraznou diferenciací životní úrovně by se podmínky poskytování bydlení sociálně nechráněným skupinám populace měly lišit od programů zaměřených na poměrně úzkou vrstvu „bohatých“. Právě tento faktor je základem skutečnosti, že hypotéka, která se právě začala rozvíjet, se již začala dělit na „sociální“a „komerční“.

Zastánci této divize argumentují následovně: „sociální hypotéka“by měla být založena na státní podpoře, měla by se týkat pouze sociálně nechráněných občanů a ke zlepšení podmínek bydlení v jejím rámci by mělo dojít pouze v rámci stanovených sociálních norem.

„Komerční hypotéka“naopak existuje pro občany, kteří mají dostatečně vysoké příjmy, aby mohli samostatně plnit své úvěrové závazky. Tato hypotéka musí být poskytnuta za tržních podmínek bez jakékoli účasti vlády.

Podobné rozdělení hypoték na „sociální“a „komerční“již začalo probíhat na legislativní úrovni. Odráželo se to zejména ve federálním cílovém programu „Bydlení“, navrženém na období do roku 2013, i v Koncepci rozvoje systému hypotečních úvěrů, která byla přijata vládním nařízením ze dne 11. ledna 2000.

Na konci roku 2003 vyzvala Státní duma příslušná oddělení k vypracování zvláštního zákona o „sociální hypotéce“, který stanoví obecná ustanovení k jeho provádění pro zaměstnance veřejného sektoru a občany s nízkými příjmy.

Zastánci „sociální hypotéky“(řekněme jim „populisté“) věří, že je možné jasně rozlišovat mezi „komerčními“a „sociálními“hypotékami. Podle jejich názoru hlavní věc je, že by se tento vývoj neměl vyvíjet „tahem“a že vše, co je přiděleno z rozpočtu, by mělo být naprosto transparentní a mělo by být také jasně definováno, kdo může na tyto platby počítat.

Je „sociální hypotéka“pseudohypotéka?

I laik však chápe, že zavedení „sociální hypotéky“si vyžádá mnoho otázek týkajících se toho, kdo by měl být klasifikován jako sociálně zranitelný a nízkopříjmový občan. Potíž je v tom, že zde neexistují žádná jasná hodnotící kritéria a zdá se, že ani nemůže být. Zaprvé, země je příliš velká a příjem, který je považován za velký pro jeden region, není pro jiný. Zadruhé, úroveň oficiálního příjmu v zemi, kde drtivá většina pracovníků dostává „šedé“a „černé“platy, není objektivním ukazatelem. Zatřetí, pojem „rozpočtová sféra“je velmi vágní, protože v dnešní době je vzácné, že by učitel nebo lékař měl další výdělky.

Zavedení „sociální hypotéky“má také zásadní odpůrce (řekněme jim „hráči na trhu“), kteří se domnívají, že všechny otázky spojené s půjčováním bytů by měly být řešeny obecně a podle jednotných standardů diktovaných trhem, a nikoli úředníky.

Podle jejich názoru je vše, co se děje bez zohlednění zákonů trhu, od zlého a „sociální hypotéka“je pseudohypotéka, která rozbíjí všechny tržní mechanismy. Ano, nejde vůbec o hypotéku, ale o nákup bydlení na splátky, kdy se uměle sníží úroková sazba úvěru a skutečné náklady na byt a rozdíl se splácí z rozpočtových peněz. V rozpočtu však nejsou žádné peníze a praktičtí lidé již dlouho věděli, že s jeho pomocí je nemožné vyřešit problémy s bydlením 80% populace země.

„Lidé na trhu“proto říkají, že pokud chce stát zlepšit životní podmínky svých občanů, pak ať pomůže konkrétním lidem. Úrokové sazby a standardy pro vydávání hypotečních úvěrů by měly zůstat tržní, pouze ve výkazu zisku a ztráty poskytnutém bance by občané s nízkými příjmy měli uvádět právo na získání rozpočtové pomoci jako zdroje splácení úvěru jako zdroje splácení úvěru. Koneckonců, ve skutečnosti pro banky nezáleží na tom, kde si dlužník vezme prostředky na splacení úvěru, ať už jde o jeho plat nebo dotaci; hlavní věc je, že zdroj financování je stálý a spolehlivý.

Někteří „obchodníci“jsou dokonce přesvědčeni, že „sociální hypotéka“může být škodlivá, zvláště pokud tím myslíme něco, co člověku umožňuje vyjednávat pro sebe ne tržní půjčku, ale velmi levnou nebo dokonce bezplatnou půjčku na úkor rozpočtových prostředků. Obzvláště znepokojivá je pravděpodobnost, že ostatní občané, kteří vědí o možnosti získat půjčku prakticky za nic, se neshodnou na půjčkách poskytovaných za tržní úrokové sazby.

Účinnost je stále sporná

Stát se již pokusil o vytvoření jakési „sociální hypotéky“vytvořením programů pro poskytování úvěrů na bydlení vojenskému personálu a zaměstnancům rozpočtových oblastí. Doposud nezaznamenali znatelný pozitivní efekt, protože místní úředníci sami nevědí, co a jak v tomto směru dělat.

Dokud bude realitní trh nestabilní, nemůže být například pochyb o snížení zálohy (nyní je to 30% z ceny bytu). Banky zároveň uvádějí vysoká rizika. A jsou docela pochopitelné. Například již nějakou dobu je povoleno vystěhovat lidi z hypotečního bydlení, kteří nemohou splácet dluh z půjčky. Jak se však ukazuje, je to v rozporu s ústavou, pokud je byt neplatiče jediný a otázka zajištění alternativního bydlení nebyla vyřešena. O přesídlení bytového fondu a obecních „nájemních domech“se hovoří pomalu, ale to je vše jen na rty. A proč by měla mít obec v rozvaze například „sociální domy“?

V některých regionech se z rozpočtu pokouší dotovat úrokové sazby hypotečních úvěrů. Účinnost tohoto přístupu je však sporná. Koneckonců, takové dotace by měly trvat po celou dobu trvání půjčky, která je nejméně 10–15 let. Řekněme, že dnes je do rozpočtu pro tyto účely zahrnuta určitá částka. A co se stane zítra, pokud například poklesnou světové ceny ropy a zpomalí se tempo ekonomického růstu? Začnou revidovat výdajové položky a celý systém „sociální hypotéky“se zhroutí?

Co dělat?

Otázka dostupnosti půjček na bydlení pro široké masy ruských občanů stále zůstává otevřená. Je zřejmé, že jediným možným způsobem, jak zjednodušit přístup k hypotékám, je snížit náklady na bydlení. K tomu musí nabídka na trhu výrazně převyšovat poptávku. Lze to však očekávat v blízké budoucnosti?

Tady by se stát mohl plně obrátit a hledat další rozpočtové prostředky na financování bytové výstavby. Ale kde tam … Je mnohem snazší, pokud jde o temný pojem „sociálně tržní ekonomika“, vyřadit výhody z podnikání.

Doporučená: